Eerstedagsmelding

Warning (8192): class.DateField.php at 62 Assigning the return value of new by reference is deprecated
Warning (8192): class.DateField.php at 94 Assigning the return value of new by reference is deprecated
Warning (8192): class.DateField.php at 102 Assigning the return value of new by reference is deprecated
Warning (8192): class.DateField.php at 130 Assigning the return value of new by reference is deprecated
Warning (8192): class.DateField.php at 138 Assigning the return value of new by reference is deprecated
Warning (8192): class.DateField.php at 153 Assigning the return value of new by reference is deprecated
  Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam :
E-mail adres :
  Bovenvermelde werkgever heeft in dienst genomen:
Achternaam :
  (Bij gehuwde vrouw ook MEISJESnaam)
Alle voorletters :
Voorvoegsels (voluit) :
Geboortedatum : - -
Sofinummer :
Datum in dienst : - -
Vanaf 4 juli 2006 moet u eerstedagsmelding doen voor alle werknemers, die bij u komen werken. Dit geldt ook als een werknemer al eerder bij u heeft gewerkt en u hem later opnieuw in dienst neemt. De melding moet uiterlijk de dag voor het begin van het werk bij de Belastingdienst binnen zijn en kan in principe alleen electronisch gebeuren.